Add new comment

Mitä on kapitalismi?

Sanalla ”Kapitalismi” tarkoitetaan usein eri asioita. Koska Sytykkeessä käytetään termiä tämän tästä, haluamme selittää mitä me sillä tarkoitamme. Helppo tapa selittää kapitalismi on kertoa, mitä se ei ole. Esimerkiksi feodalismi, eli talousjärjestelmä, joka perustui rikastumiseen läänityksiä hallitsemalla, ei ole kapitalismia. Länsimaissa feodalismi korvautui kapitalismilla 1500-1800-lukujen kuluessa. Kapitalismissa rikastuminen perustuu sijoitukseen, jossa raha investoidaan joko suoraan tuotantoon tai sitten osakkeisiin tai muihin sijoitusinstrumentteihin.

 

Raha ≠ kapitalismi

Usein kapitalismi sekoitetaan markkinatalouteen tai rahatalouteen. Markkinoita on ollut olemassa koko historiallisen ajan. Ennen rahan keksimistä markkinat toimivat velkakirjojen avulla. Rahan lyöminen keksittiin Lähi-idässä ennen ajanlaskumme alkua, yli 2000 vuotta ennen kapitalismin aikaa. Kapitalismi on siis vain yksi rahatalouden laji, ja rahatalous on vain yksi markkinatalouden laji.

Kapitalismi ei ole ideologia

Neuvostoliitossa talousjärjestelmä perustui rahallisen omaisuuden eli pääoman*) kasvattamiseen investoimalla. Siksi myös Neuvostoliiton talousjärjestelmä oli kapitalismi. Kapitalismi ei tarvitse kapitalisteja: Neuvostoliitossa tuotantojärjestelmä oli kapitalistinen, vaikka sitä pyöritti virkamieseliitti eivätkä kapitalistit. Keskeisintä kapitalismille ei ole tuotantovälineiden yksityisomistus, vaan välttämättömyys kasvattaa pääomaa.

Pääomalla on valta

Kapitalistisessa yhteiskunnassa lopullinen vallankäyttäjä ei oikeastaan oli mikään luokka vaan pääoma. Pääoma muokkaa luonnonlain tavoin yhteiskunan puitteet sellaisiksi, että ne takaavat pääoman kasvun. Muut tarpeet yhteiskunnassa jäävät pääoman kasvattamiselle alisteisiksi. Hankkeet, jotka asettavat muita arvoja pääoman kasvun edelle, häviävät kilpailussa, mikäli ne yrittävät selvitä kapitalistisen talousjärjestelmän puitteissa eivätkä hyökkää sitä vastaan.

Mikä tahansa toiminta, joka ei toimi pääoman logiikan mukaisesti, murentaa kapitalismia. Jokainen tapa elää muuten kuin pääoman ehdoilla on vaihtoehto kapitalismille.

*) Tyypillisin pääoman laji on raha. Taloustieteessä pääoma määritellään tätä monimutkaisemmin.

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Haukuin huhtikuussa vasemmistopopulismia, ja tein samalla kaksi ennustusta. Näistä ensimmäinen, eli ennustus Vasemmistoliiton vaalivoitosta meni pieleen. Puolustuksekseni voin sanoa, että jotkut lukemani gallupit ennakoivat Vasemmistoliitolle lisäpaikkoja....

8 years ago
Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

9 years ago
1