Meillä on unelma tasa-arvosta

Meillä on unelma yhteis­kunnasta, joka ei rajaa ihmisiä sisä- tai ulkopuolelle syntyperän perusteella. Meillä on unelma yhteis­kunnasta, jossa ihmisiä ei kategorisoida eri lokeroihin etnisen alkuperän, iän, ihonvärin, sukupuolen, synty­perän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.   Meidän maailmassamme ihmisiä ei rangaista asioista, joihin nämä eivät voi itse vaikuttaa. Meidän maailmassamme ihmisiä ei jaotella eri tasoisiin kansalaisuuksiin. Meidän maailmassamme ei ole kansalaisuutta, ei rajoja, on vain ihmisiä.   Meillä on radikaali unelma tasa­-arvosta. Tasa-arvoa ei voi olla olemassa joillakin enemmän kuin toisilla, tasa-arvoa ei ole kenelläkään ennen kuin se koskettaa yhtälailla kaikkia. Meillä on unelma maailmasta, joka ei ylläpidä keino- tekoisia kansallisvaltioita ja usuta ihmisiä tappamaan toisiaan suojellessaan näiden rajoja, niiden kuvitteellista kansallista kulttuuria tai uskontoa.   Meillä on unelma maailmasta, jota ei sanele voitontavoittelu, joka hyötyy siirtolaisten huonosta asemasta ja halvasta työvoimasta.   Meidän maailmassamme kaikki työ on yhtä arvokasta ja kaiken työn tekijät yhtä arvokkaita. Minkäänlaisella rasismilla, fasismilla, sorrolla tai epätasa-arvolla ei ole sijaa meidän maailmassamme.   Emme ole kiinnostuneita rakentamaan yhteiskuntaa, jossa monikulttuurisuus tarkoittaa vapaata liikkuvuutta vain niille, joilla on tarpeeksi rahaa tai oikeanlainen koulutus. Kapitalismi ei voi toimia koskaan kehyksenä moniarvoiselle maailmalle, sillä se tunnustaa vain omaan maailmankuvaansa sopivat järjestäytymismallit. Todellinen monikulttuurisuus tarkoittaa myös taloudellisten ja poliittisten mallien moninaisuutta ja ennen kaikkea sitä, ettei yksikään ihminen tai ryhmä voi alistaa talouden, ideologian tai uskonnon nimissä muita yksilöitä ja yhteisöjä.   Meillä on unelma maailmasta, jossa ei ole valtioita eikä rajoja, jossa ihmisiä, eläimiä ja luontoa ei nähdä voitonmaksimoinnin välineenä ja jossa kaikkialla vallitsee todellinen tasa-arvo. Me luomme radikaalia tasa-arvoa, vallitsevaa anarkistista yhteiskuntaa. Tätä yhteis­kuntaa ei rakenneta pienissä yksiköissä, vaan se vaatii taakseen ihmisten globaalin yhteisön.   Me emme tyydy unelmoimaan vaan olemme ryhtyneet jo työhön toisenlaisen maailman puolesta. Meidän maailmamme ei ole kaukainen unelma, vaan jotain mitä luomme jatkuvasti ympärillämme. Me toteutamme tätä maailmaa joka päivä elämämme kaikilla osa-alueilla: ihmissuhteissamme, työpaikoillamme, politiikassamme. Ihmisillä on lopulta vain toisensa. Rajat ylittävä solidaarisuus on kaikki mitä meillä on. Ei rajoja, ei valtioita, vain ihmi- siä. 
Tasa-arvoa ei ole kenelläkään ennen kuin se on kaikilla.    A-ryhmä

Julkaistu alunperin Sytyke-lehden numerossa 13

Add new comment

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Haukuin huhtikuussa vasemmistopopulismia, ja tein samalla kaksi ennustusta. Näistä ensimmäinen, eli ennustus Vasemmistoliiton vaalivoitosta meni pieleen. Puolustuksekseni voin sanoa, että jotkut lukemani gallupit ennakoivat Vasemmistoliitolle lisäpaikkoja....

8 years ago
Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

8 years ago
1